Giới Thiệu

Anarchosyndicalism ra đời với mục đích ban đầu giúp giải ảo những giấc mơ kỳ bí, ý nghĩa của những giấc mơ, mối quan hệ mật thiết giữa các con số và sự giàu có của từng cá nhân.

Nay đã trở thành Blog của Ly – Nơi chia sẽ toàn bộ kiến thức về Marketing và ngành hàng bán lẻ tại Việt Nam

Tất cả đều được anarchosyndicalism chúng tôi lấy nguồn và nghiên cứu trực tiếp tại các  trang báo lớn của Việt Nam